Predstavitev sklada

Sklad Vrtca Ciciban Sevnica je bil ustanovljen leta 2009 z namenom dviga kakovosti dela in bivanja otrok v vrtcu.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin, namenitev dela dohodnine rezidentov in drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor. V upravnem odboru so trije predstavnike staršev: Zala Imperl, Mateja Konec, Vanesa Zupančič in štirje predstavniki vrtca: Marcel Zavrl, Tina Kolman, Kaja Dobovšek in Helena Judež.

Namen sklada

Namen Sklada vrtca je:

  • pomoči socialno ogroženim otrokom,
  • pomoči otrokom s posebnimi potrebami (nabava namenskih pripomočkov),
  • financiranja dejavnosti oddelkov, ki niso sestavni del vzgojno
  • izobraževalnega programa (oziroma se delno financirajo iz javnih sredstev), oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, obisk kulturnih dogodkov)
  • nakup nadstandardnih pripomočkov in opreme za zagotavljanje splošnega razvoja otrok in kakovosti bivanja vrtcu (različna igrala, igrače, druga oprema).

Sklad vrtca je uvrščen na seznam upravičencev do sredstev iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3%, pri čemer se lahko sredstva iz tega naslova uporabijo zgolj za otroke iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

Seznam sponzorjev:

  • Stayeria Podgorje d.o.o.
  • RSH d.o.o.

Zahvaljujemo se našim donatorjem!