Pravice staršev in otrok ter način zagotavljanja pravic

V našem vrtcu si prizadevamo zagotoviti kakovostno varstvo in izobraževanje za vse naše otroke. Razumemo, da so finančni vidiki pomembni za družine, zato želimo biti pri postopku plačila čim bolj transparentni in pravični.

Plačilo vrtca se določa na podlagi veljavne zakonodaje in lokalnih predpisov, upoštevajoč dohodkovni razred družine. Za določitev mesečnega prispevka uporabljamo lestvico, ki temelji na dohodku na družinskega člana, kar omogoča, da je plačilo prilagojeno finančnim zmožnostim vsake družine.

Priložena tabela prikazuje različne dohodkovne razrede in pripadajoče mesečne prispevke za varstvo otroka v našem vrtcu. Vsaka družina se uvrsti v ustrezen dohodkovni razred glede na uradno potrdilo o dohodkih, ki ga izda pristojna davčna uprava.

Poleg osnovnega mesečnega prispevka za varstvo, se lahko zaračunajo tudi dodatne storitve, kot so prehrana, dodatne dejavnosti in izleti. O vseh morebitnih dodatnih stroških boste pravočasno obveščeni.

V primeru, da imate težave s plačilom ali potrebujete dodatne informacije, vas prosimo, da se obrnete na našo upravo. Na voljo so tudi različne oblike finančne podpore in subvencij za družine, ki izpolnjujejo določene pogoje.

Naš cilj je, da finančna situacija ne predstavlja ovire za dostop do kakovostnega predšolskega izobraževanja vašega otroka. Skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vašo družino.