Matematika v vrtcu

Večina se nas štetja nauči že zelo hitro. Pa vendar je to šele začetek! Matematika se skriva vsepovsod okoli nas in zelo veliko različnih in zanimivih stvari lahko počnemo z matematiko.

V šolskem letu 2022/23 je na nivoju vrtca potekal matematični krožek. Z otroki smo se srečevali 1x mesečno, v igralnici ali telovadnici.

Matematika se prepleta z vsemi drugimi področji; jezik, gibanje, narava, družba, umetnost; naša srečanja so zajemala vsa področja. Med igro se otrok integrira z drugimi, deli znanje in izkušnje, opazuje okoli sebe osebe in se uči s ponavljanjem, posnemanjem in lastno aktivnostjo. Matematika pa seveda velikokrat poteka tudi nenačrtovano. Vsak otrok se z njo srečuje povsod v različnih situacijah in pri vsakodnevnih dejavnostih.

Sprva so matematične igre potekale na konkretni ravni, kar pomeni, da so otroci manipulirali s konkretnimi predmeti (kostanji, Pattern blocks, različni geometrijski liki in telesa, baloni, žoge, deščice, Cuisenairove palčke, različno velike kocke, razni drobni predmeti).

Kasneje, ko smo določene pojme usvojili, smo igro kombinirali s slikovnimi gradivi (subitizacijske kartice, Carrollov diagram, delovni listi, pari, različne kartice s slikovnimi navodili). Da pa bi bila otrokom matematika zanimiva, smo v dejavnosti vključevali veliko igre in gibanja. Usvajali in razvijali smo občutek za orientacijo, tako v prostoru kot na papirju. Z različnimi predmeti merili dolžino izbranih motivov, ter med seboj primerjali. Šteli, preštevali ter usvajali pojem število in števnik. S pomočjo predmetov in subitizacijskih kartic usvajali operacije seštevanja in odštevanja.

Otroci so pridobivali veščine logičnega in nestandardnega mišljenja, iznajdljivosti ter hitrostnega reagiranja ter razvijali domišljijo in usvajali matematične izraze.

Ob pridobljenih izkušnjah in znanju otrok spoznava, da je pomembno vsakodnevne probleme rešiti čimbolj učinkovito. Vesel je, ko najde rešitev, zato išče nove situacije, ki so vsakič nov izziv.

Vodja krožka: Tina Kolman, dipl.vzg.