V našem vrtcu smo zavezani k celostnemu razvoju otrok, kjer igra narava osrednjo vlogo. Gozdna pedagogika je eden izmed stebrov našega pristopa, skozi katerega otrokom omogočamo, da v neposrednem stiku z naravo razvijajo svoje sposobnosti, znanja in vrednote.

Program Gozdne pedagogike temelji na učenju v naravi, kjer gozd postane učilnica. Otroci skozi igro, raziskovanje in praktične dejavnosti spoznavajo rastline, živali, letne čase in naravne pojave. Ta pristop spodbuja otrokovo radovednost, samostojnost in kreativnost, hkrati pa krepi njihovo fizično zdravje in dobro počutje.

Varno in pod vodstvom usposobljenih vzgojiteljev otroci preživljajo čas v gozdu, kjer se učijo spoštovanja do narave, razvijajo občutek za okoljsko odgovornost in pridobivajo praktične veščine, kot so orientacija, gradnja zavetišč in prepoznavanje naravnih materialov.

Naš cilj je, da otroci skozi Gozdno pedagogiko ne le pridobijo znanje o naravi, ampak da se naučijo živeti z njo in v njej. Verjamemo, da so izkušnje, pridobljene skozi ta program, neprecenljive in bodo otrokom služile kot temelj za življenjsko spoštovanje in ljubezen do naravnega sveta.